Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Nabór na stanowisko wychowawca / młodszy wychowawca

Dyrektor Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca / Młodszy wychowawca

 

Niezbędne informacje i formularze do pobrania poniżej.

https://pcprmm.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-wychowawcy.html

Ogłoszenie o zamówieniu

Organizacja usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szczegółowe informacje na naszym BIP

https://pcprmm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37097

Telefoniczne dyżury psychologiczne dla rodziców z Ukrainy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła telefoniczne dyżury psychologiczne dla rodziców z Ukrainy.

 

FDDS plakat2

 

Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do udziału w zajęciach terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym – PRO. Warunek konieczny: uczestnicy muszą mieć ukończoną terapię własną uzależnienia od alkoholu i utrzymywać abstynencję co najmniej 2 lata.

Program realizowany będzie w formie stacjonarnej, podczas trzech czterodniowych sesji
(I sesja 28.07 – 31.07.br. ; II sesja 01.09 – 04.09.br.; III sesja: 28.09 – 01.10.br.)
w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6, 02-254 Warszawa/dz. Wola.

Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje: 101 godzin zajęć dydaktycznych, koszty noclegu i wyżywienia oraz koszty materiałów edukacyjnych.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Więcej informacji na stronie www.psychologia.edu.pl

formularz_zgłoszeniowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dot. niżej wymienionych usług:

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Indentyfikator postępowania w miniportalu : 7e12e65d-65aa-4e1f-8492-f62acbfe416d

link do ogłoszenia w BIP

Kampania "Nie ufaj bezgranicznie"

Poniżej zamieszczamy linki do banerów opracowanych przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

wersja polska

wersja ukraińska

Strona MSWiA z informacjami dla uchodźców z Ukrainy:

wersja polska

wersja angielska

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony