AKTUALNOŚCI

PFRON - SOW

Informujemy, że w Systemie SOW 1 stycznia 2020 roku zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Link do materiału na portalu SOW:
 

Wyrównywanie różnic mięczy regionami III 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że Powiat Miński przyjął zaproszenie do udziału w realizacji
"Programu Wyrównywania Różnic między regionami III"
w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:
− Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 (dotyczy pozostałych adresatów programu),
do 31 stycznia 2020 roku.
 

"Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent" dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

dnia 14 grudnia 2019r. (sobota)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
w Mińsku Mazowieckim będzie

otwarte w godzinach 08:00 – 16:00

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 
w Mińsku Mazowieckim będzie

otwarty w godzinach 08:00 – 15:00

a

dnia 27 grudnia 2019r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mińsku Mazowieckim będą  nieczynne

W dniach:

- 19 grudnia 2019 roku (czwartek) czynne do godz. 14:00 (praca Komisji Orzekającej zgodnie z harmonogramem)

- 24 grudnia 2019 roku (Wigilia) czynne do godz. 12:00

- 31 grudnia 2019 roku (Sylwester) czynne do godz. 13:00

Projekt "Postaw na siebie"

Logooo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim/Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd 2019 Moduł II

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2019 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Moduł II 2019/2020 - informacja

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2019/2020
12.09.2019r. - 10.10.2019r.
 

Moduł II 2019/2020 - DRUKI WNIOSKU

"Aktywny Samorząd" Obszar C Zadanie 1

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W dniu 17 lipca 2019 roku dokonano modyfikacji dokumentu pn. Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/.

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany dokument: Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w 2019 roku oraz wniosek i wymagane dokumenty:

Kierunki 2019

Zadanie C1

Projekt - Powrót do zdrowia

logotyp

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia  zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do Programu Kompleksowej Rehabilitacji!

Do kogo skierowany jest Projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. więcej infromacji

Ulotka informacyjna - Ośrodek Rehabilitacyjny 1

Ulotka informacyjna - Ośrodek Rehabilitacyjny 2