AKTUALNOŚCI

Projekt "Postaw na siebie"

Logooo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim/Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd 2019 Moduł II

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2019 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Moduł II 2019/2020 - informacja

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2019/2020
12.09.2019r. - 10.10.2019r.
 

Moduł II 2019/2020 - DRUKI WNIOSKU

"Aktywny Samorząd" Obszar C Zadanie 1

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W dniu 17 lipca 2019 roku dokonano modyfikacji dokumentu pn. Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/.

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany dokument: Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w 2019 roku oraz wniosek i wymagane dokumenty:

Kierunki 2019

Zadanie C1

Projekt - Powrót do zdrowia

logotyp

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia  zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do Programu Kompleksowej Rehabilitacji!

Do kogo skierowany jest Projekt?

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. więcej infromacji

Ulotka informacyjna - Ośrodek Rehabilitacyjny 1

Ulotka informacyjna - Ośrodek Rehabilitacyjny 2

Dobry Start

PROGRAM ’’DOBRY START’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że

od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji

Wniosek

Załącznik do wniosku

Aktywny Samorząd 2019 Moduł I

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2019 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie realizowane w roku 2019 Moduł I - wiecej informacji

Obszar A zadanie nr 1

Obszar A zadanie nr 2

Obszar A zadanie nr 3

Obszar A zadanie nr 4

Obszar B zadanie nr 1

Obszar B zadanie nr 2

Obszar B zadanie nr 3

Obszar B zadanie nr 4

Obszar B zadanie nr 5

Obszar C zadanie nr 2

Obszar C zadanie nr 3

Obszar C zadanie nr 4

Obszar C zadanie nr 5

Obszar D

 

Wyrównywanie różnic mięczy regionami III 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Samorząd Powiatu Mińskiego kwalifikuje się w bieżącym roku do realizacji

„Programu wyrównywania różnic między regionami III 2019”
więcej informacji ...

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów
w ramach obszaru B,C,D:

PDF

word

Aktywny Samorząd 2018 Moduł II

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2018 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.


Moduł II 2018/2019 - informacja

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2018/2019
03.09.2018r. - 10.10.2018r.
 

Moduł II 2018/2019 - druk wniosku

OGŁOSZENIE

Od dnia 30 lipca 2018 roku porad prawnych bedzie udzielała

Pani Ewa Stefanowicz

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 -16:00 pokój 109