Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.).

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2021r.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2021r.

 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

W dniu 01 marca 2021 r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Ortopeda i Laryngolog

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

poszukuje lekarzy specjalistów o specjalizacji ORTOPEDA i LARYNGOLOG,

którzy będą wchodzili w skład Zespołu Orzekającego.

Osoby zainteresowane poproszę o kontakt pod numerem tel 25 756 40 01.

Poszukujemy Wolontariuszy

Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński 

zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu,

którzy w ramach wolontariatu, mogą wesprzeć funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.

 DPS

Taki apel został już skierowany do jednostek pomocy społecznej działajacych na terenie powiatu mińskiego.
Osoby chętne powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Z osobami gotowymi wspomóc działalność DPS będą zawierane umowy wolontariackie.
Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, by w sytuacji trudnej, dołączyć do zespołu i wspomóc go dodatkową parą rąk, prosimy o kontakt  pod numerem telefonu (25) 756-40-26

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że od dnia

19 października 2020 roku do odwołania

zostają zawieszone w kontakcie osobistym porady:

psychologiczne,

prawnicze,

terapeuty ds. uzależnień,

doradcy ds. osób niepełnosprawnych,

doradcy ds. rodziny,

 

Porady udzielane będą za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefon, komunikatory internetowe)

Porady będą odbywały się tak jak dotychczas po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny termin.

Zapisy pod numerem telefonu 25 756 40 26

Kontakt telefoniczny na poradę umówioną:

  • psychologiczną - tel. 25 756 40 22, tel. 25 756 40 29, tel. 25 756 40 21

  • prawniczą - tel. 25 756 40 29

  • terepeuty ds. uzależnień - tel. 25 756 40 55

  • doradcy ds. osób niepełnosprawnych - tel. 25 756 40 30

  • doradcy ds. rodziny - tel. 25 756 40 22

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony