Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Dobry Start „300 + ”dla rodzin zastępczych

Dobry Start „300 + ”dla rodzin zastępczych od lipca 2021 r. przyznawane i wypłacane przez ZUS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 lipca 2021r. realizacją programu „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe

Z DNIA 20.07.2021r. 

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje szczegółowe

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe

Z DNIA 02.07.2021r. 

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje szczegółowe

Szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. „Postaw na siebie ”

Szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. „Postaw na siebie ” .

Trening kompetencji i umiejętności społecznej dla uczestników/uczestniczek projektu.

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik do: Szacowania wartości zamówienia

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 17.05.2021r. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Informacje szczegółowe

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.).

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony