AKTUALNOŚCI

Aktywny Samorząd 2020r.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2020 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

W dniu 01 marca 2020 r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej
 z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mińsku Mazowieckim
zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji
w Miejskim Centrum Profilaktyki

PFRON - SOW

Informujemy, że w Systemie SOW 1 stycznia 2020 roku zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Link do materiału na portalu SOW:
 

Wyrównywanie różnic mięczy regionami III 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że Powiat Miński przyjął zaproszenie do udziału w realizacji
"Programu Wyrównywania Różnic między regionami III"
w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:
− Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 (dotyczy pozostałych adresatów programu),
do 31 stycznia 2020 roku.
 

"Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent" dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Projekt "Postaw na siebie"

Logooo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim/Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje o realizacji projektu pn. „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd 2019 Moduł II

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2019 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Moduł II 2019/2020 - informacja

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2019/2020
12.09.2019r. - 10.10.2019r.
 

Moduł II 2019/2020 - DRUKI WNIOSKU