Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup 7 voucherów open na siłownię

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na zakup 7 voucherów open na siłownię na zajęcia fitness dla uczestników/uczestniczek projektu "Postaw na siebie" współfinansowanego ze srodków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na zakup 2 voucherów na masaż

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na zakup 2 voucherów na masaż relaksacyjny dla uczestników/uczestniczek projektu "Postaw na siebie" współfinansowanego ze srodków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

"Aktywny samorząd" Moduł II

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”MODUŁ II

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2020/2021

07.09.2020 r.-10.10.2020 r.

więcej informacji

Wnioski do pobrania w zakładcze "Dokumenty do pobrania"

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Plakat

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 07.08.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje szczegółowe

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 23.07.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje szczegółowe

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony