Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Zapytanie ofertowe 3 z 06.08.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę środków ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 3 z dnia 06.08.2020r.
Formularz ofertowy 3

Zapytanie ofertowe 2 z dnia 06.08.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 2 z dnia 06.08.2020r.
Formularz ofertowy 2

Zapytanie ofertowe 1 z dnia 06.08.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę 137 laptopów wraz z oprogramowaniem + mysz bezprzewodowa + torba ochronna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe 1 z dnia 06.08.2020r.
Formularz ofertowy 1

Nabór na stanowisko Koordynatrora rodzinnej pieczy zastępczej

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 1 etat

Więcej danych na stronie BIP: https://pcprmm.bip.gov.pl/search/joboffers/

Czas pracy w miesiacu sierpniu 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

dzień 17 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy (urząd nieczynny)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

i Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Mińsku Mazowieckim

(w związku z prawem do obniżenia czasu pracy w miesiącu sierpniu 2020 roku ustawowo określony dzień świąteczny – 15 sierpnia 2020r.)

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 23.07.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje szczegółowe

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony