Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Poszukujemy Wolontariuszy

Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński 

zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu,

którzy w ramach wolontariatu, mogą wesprzeć funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.

 DPS

Taki apel został już skierowany do jednostek pomocy społecznej działajacych na terenie powiatu mińskiego.
Osoby chętne powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Z osobami gotowymi wspomóc działalność DPS będą zawierane umowy wolontariackie.
Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, by w sytuacji trudnej, dołączyć do zespołu i wspomóc go dodatkową parą rąk, prosimy o kontakt  pod numerem telefonu (25) 756-40-26

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że od dnia

19 października 2020 roku do odwołania

zostają zawieszone w kontakcie osobistym porady:

psychologiczne,

prawnicze,

terapeuty ds. uzależnień,

doradcy ds. osób niepełnosprawnych,

doradcy ds. rodziny,

 

Porady udzielane będą za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefon, komunikatory internetowe)

Porady będą odbywały się tak jak dotychczas po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny termin.

Zapisy pod numerem telefonu 25 756 40 26

Kontakt telefoniczny na poradę umówioną:

  • psychologiczną - tel. 25 756 40 22, tel. 25 756 40 29, tel. 25 756 40 21

  • prawniczą - tel. 25 756 40 29

  • terepeuty ds. uzależnień - tel. 25 756 40 55

  • doradcy ds. osób niepełnosprawnych - tel. 25 756 40 30

  • doradcy ds. rodziny - tel. 25 756 40 22

"Aktywny samorząd" Moduł II

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”MODUŁ II

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2020/2021

07.09.2020 r.-10.10.2020 r.

więcej informacji

Wnioski do pobrania w zakładcze "Dokumenty do pobrania"

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Plakat

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 07.08.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje szczegółowe

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 23.07.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacje szczegółowe

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony