AKTUALNOŚCI

Wsparcie psychologiczne

W ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej uruchamiamy telefoniczne wparcie psychologiczne pod numerem telefonu 025 756 40 22

Poniedziałek w godzinach 08:00 - 16:00

Środa w godzinach 09:00 - 14:00

Czwartek w godzinach 08:00 - 16:00

Wsparcie telefoniczne

Wsparcie telefoniczne :
- PCPR Mińsk Maz. 25 756 40 26, 601 375 201, 517 205 837 (w godz. 08:00 - 19:00)
- MOPS Mińsk Maz. 25 758 22 24 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Mińsk Maz. 25 758 19 32 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Cegłów 25 759 59 47 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Dobre 25 757 11 23, 25 757 11 90 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Dębe Wielkie 25 756 47 46, 25 756 47 55 (w godz. 08:00-16:00)
- MOPS Halinów 22 760 00 84 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Jakubów 25 757 91 64 (w godz. 08:00-16:00)
- OPS Kałuszyn 537 519 078 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Latowicz 25 752 10 89 (w godz. 08:00-16:00)
- MOPS Mrozy 25 757 47 15 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Siennica 25 757 22 64 (w godz. 08:00-16:00)
- GOPS Stanisławów 25 757 58 78, 25 752 20 19 (w godz. 08:00-16:00)
- MOPS Sulejówek 22 783 59 49 (w godz. 08:00-16:00)
- Sanepid Mińsk Mazowiecki 25 758 22 32, 25 758 63 78, 509 407 101
- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron – - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 marca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 17.03.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

SIWZ

Umowa przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

 

Koronawirus COVID -19 - informacje

Szanowni Państwo,

W ramach działań, które mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID -19) informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

zawieszają całkowicie przyjmowanie interesantów

w terminie od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku.

Wszelkie kwestie informacyjne dotyczące spraw realizowanych w urzędzie należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę PodawcząePUAP.

Sekretariat - 25 756 40 26, fax: 25 756 40 26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzinna Piecza Zastępcza - 25 756 40 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucjionalna Piecza Zastępcza - 25 756 40 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktywny Samorząd - 25 756 40 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25 756 40 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 25 756 40 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koronawirus COVID -19 - informacje

Szanowni Państwo

W ramach działań, które mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID -19) informujemy, że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku zostają zawieszone:

- komisje orzekające Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, doradcze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

Aktywny Samorząd 2020r.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2020 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilorażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku

W dniu 01 marca 2020 r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej
 z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/