Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 19.06.2020r. USŁUGI SPOŁECZNE

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie z powodu braku oferty

Unieważnienie z powodu braku srodków

SIWZ szkolenia

Umowa przetwarzania

Klazula informacyjna

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

 

Ruszają zapisy do psychologów, prawnika, terapeuty ds. uzależnień i doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna i Punkt Konsultacyjno-Informacyjny wznawiają osobistą obsługę interesantów na następujących zasadach:

 • wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 025 756 40 26);
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi;
 • wejście do budynku urzędu jest nadzorowane przez służby porządkowe i jest możliwe w obecności pracownika urzędu;
 • każdy interesant po wejściu do budynku powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę (w przypadku osób z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowane ręce płynem, który zapewnia Urząd, oraz zachować bezpieczną odległość i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
 • każdy interesant po urzędzie porusza się tylko i wyłącznie z pracownikiem;
 • na planowaną wizytę należy przynieśc uzupełnioną poniższą ankietę:

Ankieta_kwalifikacyjna.doc

Aby skorzystać z porady prawnika i doradcy ds. osób niepełnosprawnych także należy telefonicznie ustalić termin wizyty;

Kontakt telefoniczny:

 • Sekretariat: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 – tel. (0-25) 756 40 26

lub

 • Prawnik: środa i piątek w godzinach 16:00 – 18:00 – tel. (0-25) 756 40 29
 • Doradca ds. osób niepełnosprawnych: wtorek w godzinach 16:00-18:00 – tel. (0-25) 756 40 30

 

Zmiana organizacji pracy w okresie trwania epidemi COVID-19

Uwzględniając konieczność zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i pracowników urzędu w okresie epidemii COVID-19 od dnia 08.06.2020r.  do odwołania wprowadza się następujące zasady pracy i przyjęć interesantów:

 • sprawę w urzędzie można załatwić drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP;
 • kontakt z urzędem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
 • złożenie dokumentów odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta przed Starostwem Powiatowym przy ul. Kościuszki 3;
 • w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie wizyta jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (data i godzina);
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jeden pokój;
 • wejście do budynku urzędu jest nadzorowane przez służby porządkowe i jest możliwe w obecności pracownika wydziału/urzędu merytorycznego;
 • każdy interesant po wejściu do budynku powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę (w przypadku osób z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowane ręce płynem, który zapewnia Urząd, oraz zachować bezpieczną odległość i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
 • na umówioną wizytę należy przynieść uzupełnioną ankietę kwalifikacyjną (ankieta do pobrania poniżej);

Ankieta_kwalifikacyjna.doc 

Dyrektor Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko - psycholog

Nabór na stanowisko - psycholog

https://pcprmm.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol"

Sytuacja izolacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony