Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Komunikat Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 7 października 2022  każdy piątek będzie dniem wewnętrznym. W tych dniach interesanci nie będą obsługiwani.

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2022r.

Upływający termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

UWAGA! 

Z dniem 31.08.2022 r. upływa termin zakończenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

AS

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2022r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji w pliku pdf

Termin składania wniosków od 01.03.2022r. do 31.08.2022r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji w pliku pdf

Termin składania wniosków od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

W dniu 01 marca 2022r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

SAM

"Razem możemy więcej"

298443530 422521743254224 5305562849009807344 n

Powiat Miński rozpoczyna realizację projektu pt. „Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy” który został dofinansowany z Funduszu Pracy – zadanie: Integracja cudzoziemców w społeczeństwie w ramach konkursu „Razem możemy więcej”.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu mińskiego, a grupa docelowa to dzieci i młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie, osoby dorosłe – cudzoziemcy, którzy są obywatelami Ukrainy i legalnie przebywają na terenie powiatu.

Projekt będzie obejmował następujące działania:

  1. Zorganizowanie Powiatowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Cudzoziemców – obywateli Ukrainy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. W ramach Punktu będzie można skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawniczej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.
  2. Organizacja kursu nauki j. polskiego dla obywateli Ukrainy
  3. Udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży cudzoziemców - obywateli Ukrainy, poprzez przeprowadzenie badań diagnostycznych, psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz trudnościami szkolnymi w celu wydania odpowiedniego dokumentu (orzeczenia lub opinii), a następnie objęcie odpowiednią pomocą terapeutyczną w placówkach oświatowych (organizacja zajęć grupowych oraz grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców lub opiekunów, udzielenie indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej po traumie dla dzieci i młodzieży). Wsparcie będzie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulejówku.
  4. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie oferowane formy wsparcia.

Udział we wszystkich oferowanych formach wsparcie jest bezpłatny

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 16
tel. 25 756 40 26

Projekt ASPI-racje

SPOZA ulotkaINSPIRACJE ASPI racje

Opieka wytchnieniowa 2022 - informacje PCPR

Ulotka ogólna OW 2022

Szczegółowe informacje i formularze do pobrania w archiwum zip.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony