Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

  • interwencyjnego
  • rodzinnego
  • socjalizacyjnego.

Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują trzy Domy Dziecka typu socjalizacyjnego, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, które na mocy Postanowienia Sądu zostają skierowane przez Starostę Powiatu Mińskiego. Domy są przygotowane do zapewnienia opieki i wychowania dla 14 dzieci w wieku powyżej 10 r.ż. jak i pełnoletnim wychowankom realizującym Indywidualny Program Usamodzielnienia, nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. Względem dzieci młodszych w pierwszej kolejności czyni się starania i poszukuje rodzinnych form pieczy zastępczej. Skierowanie dziecka do placówki następuje w momencie braku możliwości umieszczenia w rodzinie zastępczej bądź zaistnieje uzasadniona konieczność.

 


Dom Dziecka w Falbogach

05-310 Kałuszyn, Falbogi 33
Tel. / fax. 025 75 26 306
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Agnieszka Kuchta

Dom Dziecka w Falbogach

Dom zamieszkują dzieci i usamodzielniani wychowankowie, którzy przygotowują się do samodzielnego i wartościowego życia.  W planowaniu i realizacji swoich celów uzyskują wsparcie od wychowawców, pedagogów, psychologa pracujących w placówce. Służą oni poradą i pomocą w przygotowaniu do samodzielności. Jednocześnie zatrudniona kadra współpracuje z rodziną biologiczną wychowanka. Czyni starania aby umożliwić dzieciom powrót do domu rodzinnego. W placówce prowadzone są programy autorskie (program pracy z rodziną wychowanka). 

Dzieci i młodzież przebywające w domu mają do swojej dyspozycji pracownię komputerową, boisko, plac zabaw, sala fitness. Mogą odkrywać zainteresowania i rozwijać swoje pasje od najmłodszych lat.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2022 roku wynosi 6 436,68 zł.

 


Dom Dziecka im. Matki Weroniki Siostry Kapucynki NSJ

05-332 Siennica, ul. Szkolna 2A
tel. / fax. 25 757 22 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: s. Anna Gadzała

Dom Dziecka im. Matki Weroniki Siostry Kapucynki NSJ w Siennicy

Dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, dedykowany dla 14 wychowanek: małoletnich dziewcząt i wychowanek, które pomimo osiągnięcia pełnoletności nie czują się w gotowości do podążania samodzielną drogą, chcących przygotować się do dorosłości. Siostry otaczają wychowanki bliskością i zrozumieniem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych poszczególnych wychowanek, biorąc pod uwagę ich wiek i możliwości. W swojej pracy kierują się zasadą że wszelkie oddziaływania wychowawcze powinny odbywać się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w atmosferze akceptacji i miłości, u podstaw której nacisk kładziony jest na budowanie relacji wychowawczej i więzi międzyosobowych.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w domu w 2022 roku wynosi 3 820,00 zł.

 


 Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 025 785 50 40
tel. kom. 797 239 618
tel. biuro Dom Dziecka 797 239 570
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Justyna Kowszun

Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim

Dom wybudowany ze środków Powiatu Mińskiego został oddany do użytku 1 stycznia 2020 roku. Docelowo jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków. Budynek dostosowany do standardów jakie określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem nadrzędnym jest stworzenie przebywającej w domu młodzieży warunki  zbliżone do domowych, umożliwienie poznania i wdrożenia się w warunki i zasady właściwie funkcjonującej rodziny. Układ pokoi ma zapewnić wychowankom prywatność, aneks kuchenny z salonem i częścią jadalną ma sprzyjać integracji, samodzielności i odpowiedzialności jak w domu. Wychowankowie posiadają komfortowe warunki do nauki i odpoczynku zamieszkując w dwuosobowych pokojach z łazienkami. Do własnej dyspozycji mają aneks kuchenny z salonem, osobny pokój  do nauki, pomieszczenie magazynowo - gospodarcze.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w domu w 2022 roku wynosi 6 087,16 zł.