Dokumenty do pobrania

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Wnioski dla osób poniżej 16 roku życia:

Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia:

Karta parkingowa:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19:

Aktywny Smorząd:

Moduł I:

 Moduł II

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza:

 

 Instytucjionalna piecza zastępcza:

 

Program "Dobry Start 2020"

 

Ośrodek Mediacji

 

Proces usamodzielniania wychowanków placówek zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: