Kontakt

Dyrektor

Janusz Zdzieborski
pokój nr 105 I piętro
(wejście przez sekretariat)
tel. 25 756 40 25

Sekretariat

Ewa Król-Roguska
pokój nr 106 I piętro
tel. 25 756 40 26

Główny księgowy

Hubert Michalak
pokój nr 107 I piętro
tel. 25 756 40 27

Księgowa

Iwona Nowak
pokój nr 107 I piętro
tel. 25 756 40 27

Inspektor ochrony danych

Renata Małecka
pokój nr 108, I piętro
tel. 25 756 40 28
tel. 517 205 837

Rodzinna Piecza Zastępcza

Cecylia Łebkowska
pokój nr 103 I piętro
tel. 25 756 40 23

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Małgorzata Rybak
pokój nr 104 I piętro
tel. 25 756 40 24

Magdalena Gąsiorek
pokój nr 101 I piętro
tel. 25 756 40 21

Małgorzata Dziugieł
pokój nr 104 I piętro
tel. 25 756 40 24

Bożena Maria Tulej
pokój nr 101 I piętro
tel. 25 756 40 21

Kamila Witusińska - Gnyp
pokój nr 101 I piętro
tel. 25 756 40 21

Joanna Gramacka
pokój nr 101 I piętro
tel. 25 756 40 21

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Bożena Suproniuk
pokój nr 108 I piętro
tel. 25 756 40 28

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aneta Domańska
pokój nr 110 I piętro
tel. 25 756 40 30

Hanna Kołodziejczyk
pokój nr 110 I piętro
tel. 25 756 40 30

Program "EFS" / "Aktywny Samorząd" / "Program 500+"

Magdalena Zalewska
pokój nr 103 I piętro
tel. 25 756 40 23

Informatyk

Mirosław Adamiec
pokój nr 120 I piętro
tel. 515 821 685

Domy Pomocy Społecznej / Placówki Wsparcia Dziennego

Patrycja Chabera
pokój nr 104 I piętro
tel. 25 756 40 24

Psycholodzy:

Emilia Marzena Opejda
pokój nr 102 I piętro
tel. 25 756 40 22

Justyna Rutkowska
pokój nr 109 I piętro
tel. 25 756 40 26

Krzysztof Jagielski
pokój nr 102 I piętro
tel. 25 756 40 22

Beata Kierzkowska
pokój nr 120 I piętro
tel. 25 756 40 26

Katarzyna Pędzich-Kurowska
pokój nr 109 I piętro
tel. 25 756 40 26