SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA
 
            Jednym z zadań PCPR, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, jest organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. Do realizacji tego zadania w 2000 r. w powiecie mińskim, zostało utworzone specjalistyczne poradnictwo rodzinne, działające przy PCPR. Organizując tę pomoc zespołową mieliśmy na uwadze trzy podstawowe grupy usług:
 
  • usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne
  • usługi ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie
  • oraz intensywne usługi przeciwdziałające kryzysowi w rodzinie
 
             Powyższe trzy rodzaje usług dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego stosunku do dziecka w rodzinie. Aktualnie realizowane są następujące formy pomocy:
 
  1. W ramach działań profilaktycznych - zapobiegających powstawaniu i nasilaniu się konfliktów w rodzinie prowadzimy grupowe zajęcia dla rodziców oparte na scenariuszach " Szkoły rodziców" wg J. Sakowskiej. Zajęcia prowadzone są cyklicznie przez dwie pary przeszkolonych trenerów. W trakcie trwania tych warsztatów (ok. 15 cotygodniowych spotkań - sesji) uczestnicy mają możliwość opanowania konkretnych umiejętności wychowawczych: efektywnego porozumiewania się z dziećmi w celu zachęcania do współpracy, modyfikowania zachowań bez stosowania różnorodnych form przymusu czy przemocy; rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć itp.
  2. Do tej samej kategorii działań zaliczamy pogadanki i spotkania z rodzicami i wychowawcami w przedszkolach (w szkołach zadanie to realizuje tutejsza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna) o charakterze edukacyjnym i uwrażliwiającym na możliwość wystąpienia problemów. Ostatnio realizowany temat dotyczył rozpoznawania sygnałów molestowania seksualnego i stosowania przemocy wobec dzieci oraz sposobów właściwego reagowania w tych sytuacjach.
  3. Usługi poradnicze, wspierające i edukacyjne świadczone są także w miarę zgłaszanych potrzeb w kontakcie indywidualnym przez psychologów, pedagoga oraz specjalistę pracy z rodziną.
  4. W zakresie usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie oraz przeciwdziałających kryzysowi w rodzinie, w obecnym składzie personalnym i wymiarze godzin pracy Poradni, głównie odpowiadamy na różnorakie potrzeby sygnalizowane przez naszych klientów. Problemy, nad którymi najczęściej "pracujemy" to: przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, uzależnienia, konflikty i brak porozumienia pomiędzy małżonkami, kłopoty wychowawcze z dziećmi na tle niepowodzeń szkolnych, łamania dyscypliny i przepisów prawnych, problemów emocjonalnych w trudnych dla dzieci czy rodziny okresach  życia. W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost zapotrzebowania na pomoc w radzeniu sobie ze stratą po śmierci bliskiej osoby, a także duże zainteresowanie młodzieży pracą nad sobą, własnymi ograniczeniami i problemami okresu adolescencyjnego. Staramy się udzielać profesjonalnej pomocy wszystkim zgłaszającym się, choć szeroki i bardzo różnorodny przekrój problemów jakie zgłaszają nasi klienci zmusza czasem do ws półpracy i konsultacji np. z seksuologiem czy psychiatrą. Obecnie praca opiera się przeważnie na kontaktach indywidualnych. Cieszymy się, że sukcesywnie coraz więcej klientów obdarza nas swoim zaufaniem i wzrasta też liczba osób, którym po kontakcie z naszymi usługami udaje się zmienić na lepsze swoją sytuację lub sposób widzenia i oceny pewnych istotnych spraw i problemów.

Warsztaty komunikacji małżeńskiej

Warsztaty foto

Zależy Wam na sobie?
Macie dosyć częstych konfliktów o banalne rzeczy?
Pora to zmienić! Ten warsztat jest dla Was!

Warsztaty przeznaczone są dla chętnych małżeństw, które pragną poprawić swoją komunikację.

Szczegółowe informacje

Opinie uczestników I edycji warsztatów

Opinie uczestników II edycji warsztatów

TABLICA INFORMACYJNA

PSYCHOLOG – EMILIA OPEJDA
poniedziałek 08.00 – 13.00 pok 102, I piętro
wtorek 13.00 – 17.00 pok 102, I piętro
środa godz. wew. pok 102, I piętro
piątek 08.00 - 14:00 pok 102, I piętro
PSYCHOLOG – KRZYSZTOF JAGIELSKI
poniedziałek 13.00 – 17.00 pok 102, I piętro
czwartek 13.00 – 19.00 pok 102, I piętro
PSYCHOLOG – JUSTYNA RUTKOWSKA
poniedziałek 08.00 – 15.00 pok 109, I piętro
czwartek 08.00 – 11.00 pok 109, I piętro
PSYCHOLOG- PEDAGOG  - JOANNA ELIZA PATOKA
piątek 17:00 – 19:00 pok 102, I piętro
DORADCA DS. RODZINY – JUSTYNA KOWSZUN
środa 16.00 – 18.00 pok  102, I piętro
PSYCHOLOG –  BEATA KIERZKOWSKA
poniedziałek 08.15 – 12.15 pok  120, I piętro
wtorek 16.00 – 19.00 pok  101, I piętro
POLICJANT – MONIKA SUCHOCKA
poniedziałek 16.00 – 18.00 pok 109, I piętro
PRAWNIK - MARTA TUWALSKA
środa 16:00 – 18:00 pok 109, I piętro
piątek 16:00 – 18:00 pok 109, I piętro
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - MARIA PRUSIŃSKA
środa 17.00 – 19.00 pok 120, I piętro
PRAWNIK - EWA STEFANOWSKA
       poniedziałek
14.00 – 16.00
pok 109, I piętro
PSYCHOLOG –MARIA ALBRECHCIŃSKA OLEKSIUK
poniedziałek 13.30 – 17.30 pok 101, I piętro
czwartek 19.00 – 20.00 pok 102, I piętro
PSYCHOLOG –KATARZYNA PĘDZICH-KUROWSKA
środa 09:00 – 16:00 pok 109, I piętro
PSYCHOLOG – JUSTYNA CHUTNA
            wtorek
10:00 – 16:00 pok 109, I piętro
PSYCHOLOG – JOLANTA PŁOCHOCKA
              poniedziałek 17:00 – 19:00 pok 102, I piętro
DORADCA DS. OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- ANETA DOMAŃSKA
wtorek 16:15 - 18:15 pok 110, I piętro