Program "Opieka Wytchnieniowa"

Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Warunki programu - edycja 2020

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, którą należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki w formie papierowej pocztą lub drogą mailową w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 756 40 30.

Program realizowany będzie do końca 2020 roku.

Informacje dodatkowe i dokumenty

Przeczytaj informacje o programie "Opieka wytchnieniowa" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz zgłoszenie do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020".