Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Rodzina 500 +

Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze.
Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!! (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednakże nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Mińskiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej decyzji należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.),
ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981).
Więcej informacji na stronie ZUS:

TYTANI KARIERY- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. II EDYCJA

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.
Obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie oraz śląskie.
Projekt współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 

Podziel się domem

Plakat Podziel się domem

Zmiana godzin pracy PCPR

INFORMACJA

Od dnia 01 października 2021 r. ulegają zmianie godziny pracy

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Urząd będzie czynny w godzinie:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Porady interwenta kryzysowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

informuje, że od dnia 13 września 2021 roku

będzie można skorzystać z porad

Interwenta kryzysowego

(udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
i kryzysowych )

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 18:00 pod numerem telefonu
516-929-020
lub osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania

Nowy projekt dla rodzin zastępczych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

serdecznie zaprasza

rodziny zastępcze każdego typu

do udziału w projekcie pn.

Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych z terenu powiatów: Mińsk Mazowiecki i Żyrardów”

dofinansowywanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerami w realizacji projektu są:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

i

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

Projekt realizowany będzie od września 2020 roku do listopada 2022 roku.

W ramach projektu zapraszamy opiekunów zastępczych i dzieci będące w ich pieczy, do:

skorzystania z bezpłatnych:

- konsultacji psycho-pedagogicznych, raz w miesiącu

- spotkań grupy wsparcia, raz w miesiącu

W każdym roku przewidziany jest także 4-dniowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu.

Terminarz konsultacji i spotkań grupy wsparcia wywieszony zostanie w siedzibie PCPR. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w projekcie do koordynatorów lub bezpośrednio do PCPR w Mińsku Mazowieckim i Żyrardowie.

Program realizowany jest przez naszych doświadczonych psychologów, pedagogów, terapeutów i trenerów. W ten sposób chcemy umożliwić Państwu uzyskanie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze pomocy, wsparcia i informacji przydatnych w wychowaniu i w opiece nad dziećmi, w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w radzeniu sobie z własnymi emocjami.

Bycie opiekunem zastępczym, oprócz wielu radosnych i wzniosłych chwil przynosi także trudne sytuacje, problemy i konflikty, o których często trudno jest rozmawiać lub też nie ma się z kim porozmawiać. Chcemy zapełnić tę lukę. Będziemy po to, aby słuchać, wspierać i pomagać. Pragniemy, aby te trzy wspólnie przepracowane miesiące spełniły oczekiwania Państwa.

Miłość, którą dziecko otrzyma od zastępczych opiekunów staje się czasem prawdziwą wygraną,

a życie w rodzinie zastępczej – zwycięstwem miłości nad jej brakiem.”

TPD ZMOW          www.tpd-maz.org.pl             KRS 0000134684

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony