Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2023r.

 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2023r.

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2023r. do 31.08.2023r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

W dniu 01 marca 2023r.  zostanie uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 - C4

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/formularze-i-wzory-dokumentow-wykorzystywane-w-trakcie-realizacji-programu/formularze-dodatkowe-stosowane-we-wnioskach-o-dofinansowanie-w-obszarze-c-zadanie-3-i-zadanie-4-protezy-oferta-specyfikacjakosztorys/

 

Informacja

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r.

obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków PFRON można składać:

  • za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

  • w siedzibie Centrum.

Uwaga. W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, chcąc usprawnić i przyspieszyć proces ich rozpatrywania wprowadzono czwartek jako dzień pracy wewnętrznej dla pracowników merytorycznych realizujących zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON. W związku z tym w czwartki w/w pracownicy nie przyjmują interesantów i nie podejmują przychodzących połączeń telefonicznych.

Program wyrównywania różnic między regionami 2023

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Przeczytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu usług

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

Numer na miniportalu 0fbf0992-e0a8-475e-818f-763465d4dd0c

Szczegóły w BIP

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli z Ukrainy

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,
że obywatele Ukrainy mogą korzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach projektu

,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

pod numerem 025 756 40 26

 

Безкоштовна правова допомога громадянам з України

Окружний центр допомоги сім’ї у Мінську Мазовецькому інформує, що громадяни України можуть користуватися

безкоштовною правовою допомогою в рамках проекту

«Мінський округ підтримує громадян України»

Попередній запис за номером 025 756 40 26

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli z Ukrainy

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,
że od 3 października 2022 r. obywatele Ukrainy mogą korzystać
z bezpłatnej pomocy psychologicznej w ramach projektu

,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

 

Dyżur psychologa :

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 15:30 do 19:30

 

Powiatowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Cudzoziemców
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 40 26

 

Безкоштовна психологічна допомога громадянам з України

Окружний центр допомоги сім’i у Мінську Мазовецькому інформує,

що з 3 жовтня 2022 року громадяни України можуть користуватися

безкоштовною психологічною допомогою в рамках проекту

«Мінський округ підтримує громадян України»

 

Чергування психолога:

понеділок, вівторок, четвер з 15:30 до 19:30

 

Окружний інформаційно-консультаційний пункт для іноземців

вул. Конституція 3 травня 16

05-300 Мінськ Мазовецький

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony