Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2021r.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2021r.

 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

W dniu 01 marca 2021 r.  został uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Ortopeda i Laryngolog

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

poszukuje lekarzy specjalistów o specjalizacji ORTOPEDA i LARYNGOLOG,

którzy będą wchodzili w skład Zespołu Orzekającego.

Osoby zainteresowane poproszę o kontakt pod numerem tel 25 756 40 01.

Poszukujemy Wolontariuszy

Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński 

zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu,

którzy w ramach wolontariatu, mogą wesprzeć funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.

 DPS

Taki apel został już skierowany do jednostek pomocy społecznej działajacych na terenie powiatu mińskiego.
Osoby chętne powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Z osobami gotowymi wspomóc działalność DPS będą zawierane umowy wolontariackie.
Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, by w sytuacji trudnej, dołączyć do zespołu i wspomóc go dodatkową parą rąk, prosimy o kontakt  pod numerem telefonu (25) 756-40-26

 

"Aktywny samorząd" Moduł II

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”MODUŁ II

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2020/2021

07.09.2020 r.-10.10.2020 r.

więcej informacji

Wnioski do pobrania w zakładcze "Dokumenty do pobrania"

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Plakat

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony