Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Mińsku Mazowieckim
Slider

Baner Funduszy Europejskich wraz z flagą Polski i Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe

Z DNIA 20.07.2021r. 

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje szczegółowe

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Starosta Miński

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mińsku Mazowieckim

 

 

                więcej informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi szkoleniowe

Z DNIA 02.07.2021r. 

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje szczegółowe

Szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. „Postaw na siebie ”

Szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pn. „Postaw na siebie ” .

Trening kompetencji i umiejętności społecznej dla uczestników/uczestniczek projektu.

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik do: Szacowania wartości zamówienia

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 17.05.2021r. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Informacje szczegółowe

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.).

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 25 756 40 26
e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony