Dobry Start „300 + ”dla rodzin zastępczych

Dobry Start „300 + ”dla rodzin zastępczych od lipca 2021 r. przyznawane i wypłacane przez ZUS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 lipca 2021r. realizacją programu „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych składają wnioski o świadczenie „Dobry start” do ZUS, tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wypłata świadczenia „Dobry start” odbywać się będzie w formie bezgotówkowej – na wskazany rachunek bankowy. Termin składania wniosków od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

W celu uzyskania świadczenia „Dobry start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w/w osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie wydane odpowiednio przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, wraz z datą umieszczenia. Na jednym zaświadczeniu należy wskazać wszystkie dzieci przebywające w danej rodzinie lub placówce, na które osoba zainteresowana będzie ubiegała się o świadczenie dobry start.

Więcej informacji dla zainteresowanych znajduje się pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka z terenu powiatu mińskiego chcący złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, w celu uzyskania w/w zaświadczenia.

Do pobrania:

Instrukcja_dobry_start_dla_opiekuna_RS-O.pdf

Instrukcja_jak_sprawdzic_szczegoly_wnioskow_o_swiadczenie_DS.pdf

Jak_doslac_zalaczniki_do_wyslanego_wniosku_o_swiadczenie_dobry_start-1.pdf