Zapytanie ofertowe

Zapraszamy

do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie jednodniowego
wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników/uczestniczek projektu "Postaw na siebie"
i ich najbliższego otoczenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe

Formularz

Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty