Zmiana organizacji pracy w okresie trwania epidemi COVID-19

Uwzględniając konieczność zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i pracowników urzędu w okresie epidemii COVID-19 od dnia 08.06.2020r.  do odwołania wprowadza się następujące zasady pracy i przyjęć interesantów:

  • sprawę w urzędzie można załatwić drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP;
  • kontakt z urzędem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
  • złożenie dokumentów odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta przed Starostwem Powiatowym przy ul. Kościuszki 3;
  • w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie wizyta jest możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (data i godzina);
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jeden pokój;
  • wejście do budynku urzędu jest nadzorowane przez służby porządkowe i jest możliwe w obecności pracownika wydziału/urzędu merytorycznego;
  • każdy interesant po wejściu do budynku powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę (w przypadku osób z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowane ręce płynem, który zapewnia Urząd, oraz zachować bezpieczną odległość i stosować się do zaleceń służb porządkowych;
  • na umówioną wizytę należy przynieść uzupełnioną ankietę kwalifikacyjną (ankieta do pobrania poniżej);

Ankieta_kwalifikacyjna.doc