Szacowanie wartości zamówienia-szkolenia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania na usługi szkoleniowe - kurs języka polskiego dla uczestników projektu „Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy" zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji szkoleń.

Szacowanie.pdf

Załącznik