Programy mieszkaniowe dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Powiat Miński przystąpił do realizacji programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie”.

 S-A-M.jpeg

Zapraszamy do składania wniosków – więcej informacji w zakładce Samodzielność-Aktywność-Mobilność