Ortopeda i Laryngolog

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim

poszukuje lekarzy specjalistów o specjalizacji ORTOPEDA i LARYNGOLOG,

którzy będą wchodzili w skład Zespołu Orzekającego.

Osoby zainteresowane poproszę o kontakt pod numerem tel 25 756 40 01.