Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Bez tytułu 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 63 240,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 66 240,00 ZŁ 

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program skierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie specjalistycznego wsparcia dla opiekunów/członków rodzin sprawujących opiekę na osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnieni specjaliści, gównie rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie i pedagodzy specjalni będą spotykać się z opiekunami i podopiecznymi przede wszystkim w miejscu zamieszkania, gdzie są optymalne warunki do poznania rodziny i udzielenia najbardziej dostosowanych do potrzeb rodziny porad. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 31 rodzinom, które złożyły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.