Opieka wytchnieniowa - 2024

PROGRAM ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2024 R.

W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Mińskiego do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 r., ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim ogłasza wstępny nabór uczestników.
Głównym celem programu jest wsparcie rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.
Udział w programie jest nieodpłatny.
Z opinii uzyskanych podczas realizacji programu w roku bieżącym, wynika, że jego kontynuacja jest oczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim pod numerem telefonu 25 756 40 24, w godzinach pracy Centrum, w terminie do 14 listopada 2023 roku.
Nasza ulotka2024