Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Program zakłada świadczenie przez POWIAT/PCPR usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, którą należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki w formie papierowej pocztą lub drogą mailową.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 756 40 30

Program realizowany będzie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o programie

Przeczytaj więcej o programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Załącznik

Pobierz załącznik do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Termin składania Karty zgłoszenia do dnia 22 grudnia 2020 roku.