Aktywny Samorząd - Moduł I i II 2024r.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2024r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

Więcej informacji

Termin składania wniosków od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

W dniu 01 marca 2024r.  zostanie uruchomiony nabór elektroniczny wniosków w ramach programu Aktywny samorząd realizowany przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany).

Link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 - C4

 Link do formularzy