strona główna dojazd napisz do nas galeria zdjęćAKTUALNOŚCIKonsultacje społeczne Programu Budowy Lokalnego Systemu

Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”

Informujemy, że uchwałą Nr 610/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. ogłoszone zostały konsultacje dotyczące projektu „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”Projekt „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”Uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu. Opinie można zamieszczać na stronie internetowej (internetowe forum mieszkańców) lub przesyłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. (05-300 Mińsk Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 16 tel. (025) 756 40 26 e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl) do dnia 4 lutego 2014 r.DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC ŻYCZLIWYCH LUDZI

Miłość z wyboru

Dzieci, które nie mogą się z różnych względów wychowywać w swoich rodzinach biologicznych, nie muszą wcale trafiać do domów dziecka. Jedną z form pomocy dzieciom jest rodzicielstwo zastępcze. W powiecie mińskim od kilku lat udaje się rozwijać rodzicielstwo zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy w Mińsku Mazowieckim w miesiącu wrześniu bieżącego roku planuje rozpocząć kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. PCPR szkoli programem PRIDE i kwalifikuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Szkolenie PRIDE, podobnie jak wychowywanie, wymaga poświęcenia, czasu. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w programie są też rozmowy indywidualne i wizyty w domach kandydatów. Wspólnie spędzony czas pozwala przyszłym rodzicom zastępczym, nie tylko zapoznać się z problematyką opieki zastępczej, ale również poznać swoje mocne strony i potrzeby w tym zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną decyzję, często na całe życie. Program oparto na założeniu, że życie rodzinne ma dla dzieci ogromną niezaprzeczalną wartość. Dlatego opiekunowie zastępczy o rozległej wiedzy i wysokich umiejętnościach są niezbędni dla zapewnienia efektywności systemu opieki nad dzieckiem. PRIDE pomaga odkryć w sobie i rozwinąć pięć podstawowych kompetencji czyli kategorii umiejętności:

• umiejętności opiekuńcze

• umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowania ich opóźnień rozwojowych,

• umiejętność wspierania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,

• umiejętność zapewnienia dzieciom bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków,

• umiejętność pracy w profesjonalnym zespole.

Umiejętności te są podstawą procesu wzajemnej oceny i kwalifikacji, co pozwala na optymalny dobór kandydatów na opiekunów zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, I piętro, pokój 104 zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do kontaktu. (tel. 25 756-40-24; 25 756-40-26).
Nowe numery telefonów:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel./fax: 25 756 40 26

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

tel: 25 756 40 01
Jesteś naszym
Licznik
gościem
wizytówka
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (025) 756 40 26
poczta elektroniczna
sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

NIP 822-19-03-383
poniedziałek-piątek
8:00-16:00


   Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego