AKTUALNOŚCI

Aktywny Samorząd 2016

"AKTYWNY SAMORZĄD"

UWAGA STUDENCI - zmiany w module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 r.

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II na semestr zimowy 2016/2017:

01.09.2016r. - 10.10.2016r.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1. Posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
2. Pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

więcej informacji

DRUK WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Prawnik

Zmiana od dnia 10 pażdziernika 2016 roku

 Pani Emilia Lewndowska - prawnik będzie pełniła dyżur

w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00

w pokoju 120 (I piętro)

UWAGA

Posiadamy wole miejsce w Domu Pomocy Społecznej

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

w Kątach, 05-332 Siennica

Informacja o rekrutacji do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,  że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu pozakonkursowego ,,Czas na zmiany”.

Projekt współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        

Celem głównym projektu są działania ukierunkowane na włączenie uczestników projektu.

Warunki udziału w projekcie:

Formularz zgłoszeniowy

Test motywacji

Program PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Samorząd Powiatu Mińskiego przystąpił w bieżącym roku do realizacji

"PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"

organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej informacji

WNIOSEK

PFRON

Od dnia 01 stycznia 2016 roku
obowiązują nowe druki Wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

(druki dostępne w zakładce: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Wspomnienia z Pikniku

SERDECZNIE DZIEKUJEMY WSZYSTKIM PRZYBYŁYM NA PIKNIK INTEGRACYJNY

BAWILIŚMY SIĘ REWELACYJNIE

ZOBACZCIE SAMI