strona główna dojazd napisz do nas galeria zdjęćAKTUALNOŚCIJesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej ? !!!

Pamiętaj, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim możesz uzyskać pomoc w formie doradztwa społeczno-prawnego, czyli indywidualnych konsultacji świadczonych przez psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego dla osób zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie!

Zgłoszenia można dokonać przy pomocy poczty elektronicznej: doradztwomopsmm@op.plPobierz pełny tekst ogłoszenia MOPS.

Uwaga: w dniu 10-11-2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim będzie nieczynne.
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2019 zadania w zakresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 731/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadania w zakresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Pobierz dokument


Nowe zasady wydawania kart parkingowych .

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.


Pobierz pełny opis nowych zasad.


Pobierz wniosek o wydanie karty parkingowej 2014 (format xls)


Nabór do projektu „Wsparcie na starcie”

Uwaga! Wciąż trwa nabór do projektu pn. „Wsparcie na starcie”. Jeśli jesteś osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jesteś w wieku między 15-64 lata, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej (forma pieniężna i/lub niepieniężna) i mieszkasz na terenie powiatu mińskiego i chcesz zmienić swoją sytuację zawodową to przyjdź do nas i weź udział w szkoleniach i skorzystaj z innych form wsparcia.


Konsultacje społeczne Programu Budowy Lokalnego Systemu

Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”

Informujemy, że uchwałą Nr 610/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. ogłoszone zostały konsultacje dotyczące projektu „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”Projekt „Programu Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną”Uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu. Opinie można zamieszczać na stronie internetowej (internetowe forum mieszkańców) lub przesyłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz. (05-300 Mińsk Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 16 tel. (025) 756 40 26 e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl) do dnia 4 lutego 2014 r.

DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC ŻYCZLIWYCH LUDZI

Miłość z wyboru

Dzieci, które nie mogą się z różnych względów wychowywać w swoich rodzinach biologicznych, nie muszą wcale trafiać do domów dziecka. Jedną z form pomocy dzieciom jest rodzicielstwo zastępcze. W powiecie mińskim od kilku lat udaje się rozwijać rodzicielstwo zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy w Mińsku Mazowieckim w miesiącu wrześniu bieżącego roku planuje rozpocząć kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. PCPR szkoli programem PRIDE i kwalifikuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Szkolenie PRIDE, podobnie jak wychowywanie, wymaga poświęcenia, czasu. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w programie są też rozmowy indywidualne i wizyty w domach kandydatów. Wspólnie spędzony czas pozwala przyszłym rodzicom zastępczym, nie tylko zapoznać się z problematyką opieki zastępczej, ale również poznać swoje mocne strony i potrzeby w tym zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną decyzję, często na całe życie. Program oparto na założeniu, że życie rodzinne ma dla dzieci ogromną niezaprzeczalną wartość. Dlatego opiekunowie zastępczy o rozległej wiedzy i wysokich umiejętnościach są niezbędni dla zapewnienia efektywności systemu opieki nad dzieckiem. PRIDE pomaga odkryć w sobie i rozwinąć pięć podstawowych kompetencji czyli kategorii umiejętności:

• umiejętności opiekuńcze

• umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowania ich opóźnień rozwojowych,

• umiejętność wspierania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,

• umiejętność zapewnienia dzieciom bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków,

• umiejętność pracy w profesjonalnym zespole.

Umiejętności te są podstawą procesu wzajemnej oceny i kwalifikacji, co pozwala na optymalny dobór kandydatów na opiekunów zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, I piętro, pokój 104 zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do kontaktu. (tel. 25 756-40-24; 25 756-40-26).
Nowe numery telefonów:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

tel./fax: 25 756 40 26

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

tel: 25 756 40 01
Jesteś naszym
Licznik
gościem
wizytówka
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (025) 756 40 26
poczta elektroniczna
sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

NIP 822-19-03-383
poniedziałek-piątek
8:00-16:00


   Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego