Janusz Zdzieborski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
pokój nr 105 I piętro  (wejście przez sekretariat)
tel.  025 756 40 25
 
Aneta Ciszkowska - koordynator projektu
pokój nr 103 I piętro
tel. 025 756 40 23
  
Magdalena Zalewska - pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych
pokój nr 103 I piętro
tel. 025 756 40 23
 
 
Dorota Maria Celińska - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 108 I piętro
tel.  025 756 40 28
 
Bożena Tulej - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 104 I piętro
tel.  025 756 40 24
 
   
Cecylia Łebkowska - starszy specjalista pracy socjalnej
pokój nr 104 I piętro
tel.  025 756 40 24
 
Hubert Michalak - główny księgowy
pokój nr 107  I piętro
tel. 025 756 40 27
 
Ilona Kołodziejczyk - starszy specjalista
pokój nr 110 I piętro
tel.  025 756 40 30
 
  
Hanna Kołodziejczyk - inspektor
pokój nr 110 I piętro
tel.  025 756 40 30