POKL 

Informacja o rekrutacji

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników/uczestniczek do ostatniej edycji projektu systemowego ,,Wsparcie na starcie” w 2015 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu i ich otoczenia.

Warunki udziału w projekcie:

 

 • zamieszkanie na terenie powiatu mińskiego,
 • wiek aktywności zawodowej (15-64 lat),
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (w formie pieniężnej i/lub niepieniężnej).

 

Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do zrealizowany minimum 3 działań spośród niżej wymienionych. Działania dobierane są adekwatnie do potrzeb uczestników/uczestniczek projektu.

 

 • Kursy zawodowe,
 • Poradnictwo psychologiczne, doradcy zawodowego, prawnika itp.
 • Indywidualna rehabilitacja/turnusy rehabilitacyjne
 • Pomoc na częściowe pokrycie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, gimnazjalnym, policealnym,
 • Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Karnety (vouchery) na usługi społeczne, sportowe, kulturalne i zdrowotne.

 

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 756-40-26, (25) 756-40-23, godziny pracy 8:00-16:00, pok. 103

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły


„Wsparcie na starcie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

28-02-2012 Powiat Miński i PCPR w Mińsku Maz. ogłaszają nabór niepełnosprawnych kandydatów do uczestnictwa w projekcie "Wsparcie na starcie"

Informacja (dodano: 2012-02-28)

28-12-2011 odbędzie się impreza integracyjna dla uczestników IV edycji projektu systemowego "Wsparcie na starcie"

Zaproszenie (dodano: 2011-12-12)

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2011 r. (wyjątkowo w czwartek) odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie grup samopomocowych dla rodzin zastępczych spokrewnionych (w godz. 14:30 – 16:30) i niespokrewnionych z dzieckiem (w godz. 17:30 – 19:30). Zapraszamy

Informujemy, że grupa samopomocowa dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem z dnia 16-09-2011 r.(godz. 14:30-16:30) przeniesiona jest na dzień 30.09.2011 r. (godz. 14:30-16:30).

 

Informujemy, że w każdy trzeci piątek miesiąca w ramach projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miosku Mazowieckim odbywają się spotkania pod nazwą Grupa samopomocowa dla rodzin zastępczych (spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem). Do udziału w ww. grupach zapraszamy zarówno uczestników/uczestniczki projektu systemowego „Wsparcie na starcie” jak i wszystkich rodziców zastępczych z terenu powiatu mińskiego.

Spotkania będą się odbywały w pokoju nr 14.

Grupa rodziców zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w godz. 14:30-16:30

Grupa rodziców zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem w godz. 17:30-19:30

Terminy spotkań:

 • 19 sierpnia 2011 r.
 • 16 września 2011 r.
 • 21 października 2011 r.
 • 18 listopada 2011 r.
 • 15 grudnia 2011 r.

Zajęcia prowadzi pani Anna Macutkiewicz - Psycholog Społeczny ( Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) z kilkuletnią praktyką. Ukooczyła również szkolę treningu i warsztatu psychologicznego "Intra". Posiada certyfikat Trenera technik przyswajania wiedzy i szybkiego czytania. Prowadzi własną firmę szkoleniową " Progress". Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Strefa Inspiracji.

 

W dniach 01.08.2011r. – 05.08.2011r. w miejscowości Malinówka Wielka (woj. warmińsko – mazurskie) zorganizowany został warsztat kompetencji społecznych dla 18 uczestników IV edycji Projektu Systemowego „Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztat obejmował zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym, miał na celu rozwój kompetencji społecznych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, wykształcenie zdolności pozytywnego myślenia i budowanie własnej wartości, co pozwoli na łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy. Dodatkowo trening rodzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu i pracy oraz techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacyjne, które pozwolą na niwelowanie poziomu stresu podczas życia codziennego. Warsztat wzbogacony został atrakcjami w formie ogniska integracyjnego, wieczorek taneczny, wycieczkę do Ełku gdzie zwiedziliśmy Wieże Ciśnień i znajdujące się w nim Muzeum Kropli Wody, ruiny zamku krzyżackiego na wyspie jeziora Ełckiego, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katedrę Ełcką, Muzeum Kolejnictwa oraz przejazd kolejką wąskotorową.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku 2011 w ramach projektu „Wsparcie na starcie” ma zamiar udzielić zamówień w trybie przetargów nieograniczonych.

Czytaj cały artykuł >>

W dniu 29.12.2010 r. w hotelu „Partner” w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie dla uczestników grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i ich rodzin. Było to ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym, miało charakter podsumowania działań podjętych w III edycji projektu „Wsparcie na starcie”. Wydarzenie miało charakter zabawy karnawałowej. Uczestnicy zabawy przebrani byli w stroje karnawałowe. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj/wodzierej przebrany za klowna. Uczestnicy imprezy brali udział w grach i zabawach o charakterze integracyjnym. Na koniec wszystkie dzieci obecne w tym dniu otrzymały upominki od św. Mikołaja

 

W dniu 29.12.2010 r.od godziny 14:00 do 19:00 w hotelu „Partner” w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 7. odbędzie się spotkanie choinkowe dla uczestników grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy

W dniach 25.11.2010 r. – 28.11.2010 r. w miejscowości Złockie k. Muszyny zorganizowany został warsztat kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem. W warsztacie uczestniczyło 10 rodzin zastępczych objętych projektem „Wsparcie na starcie” w roku 2010 oraz ich najbliższego otoczenia. Warsztat wzbogacony został lokalną wycieczką oraz wieczorem integracyjnym.

W dniach 18-19.09.2010r. odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla 49 uczestników projektu „Wsparcie na starcie” i ich najbliższego otoczenia w Jurę Krakowsko-Częstochowską zorganizowany przez biuro podróży Fokus z Warszawy. Wyjazd tak jak wszystkie działania w projekcie współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas dwóch dni wycieczki zwiedzaliśmy Częstochowę, zamek królewski w Olsztynie, zamek w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu. Zwiedzanie wzbogacone zostało szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników Jurajskiej Grupy GOPR .

Dnia 10.09.2010 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu systemowego „Wsparcie na starcie” wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie „Sigma” działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Kątach, Starostwem Powiatowym Mińsk Mazowiecki oraz Gminą Siennica współorganizowało imprezę integracyjną pt. IX Powiatowe Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych. Na imprezę zaproszeni zostali uczestnicy projektu „Wsparcie na starcie”, mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Mińskiego, uczniowie klas integracyjnych ze szkół podstawowych, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i Ośrodka Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej itd. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji zarówno sportowych jak i kulturalnych; uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w tańcu integracyjnym, pokazie iluzjonisty, pokazie walk rycerskich zorganizowanych przez Bractwo Rycerskie Miecza i Łuku Ziemi Mińskiej, korzystać z możliwości strzelania z łuku, dojeniu sztucznej krowy, malowania wspólnego plakatu, uczestniczyć w ciekawych konkurencjach sportowych np. przeciąganiu liny. Na festynie można było skosztować specjałów serwowanych na grillu, watę cukrową, popcorn, ciast. W imprezie brało udział ok. 150 osób.

W dniu 29.12.2009 r. w ramach ostatniego w roku 2009 spotkania grup samopomocowych rodzin zastępczych biorących udział w projekcie „Wsparcie na starcie” zorganizowane zostało spotkanie o charakterze imprezy choinkowej. W imprezie uczestniczyło ok. 60 osób.

 

W dniach 27-29 listopada 2009 r. w ramach projektu systemowego ,,Wsparcie na starcie” został zorganizowany warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i diagnozowania FAS dla 7 rodzin zastępczych z dziećmi. Szkolenie odbyło się w Sochaczewie i prowadziła je pani Teresa Jadczak-Szumiło - psycholog, pedagog, zajmująca sie diagnostyką i terapią rozwoju dziecka, od kilku lat prowadzi badania nad zespołem FAS w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, interesuje się wczesnym etapem rozwoju dzieci w kontekście teorii przywiązania. Zajęcia prowadziła również pani Emilia Opejda psycholog Poradni Rodzinnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.


Poniżej zamieszczamy kilka fotografii z wyjazdu (kliknij na zdjęciu aby je powiększyć).

 
Dnia 10.09.2009 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w ramach realizacji projektu systemowego „Wsparcie na starcie” zrealizowało konferencję promującą niniejszy projekt i podsumowującą ubiegły rok działań.

Na konferencję przybyli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu mińskiego, pedagodzy ze szkół, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Placówki opiekuńczo – wychowawcze, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, stowarzyszenia i fundacje, firmy które współpracowały w ramach realizacji projektu 2008, beneficjenci z roku 2008 oraz nowozrekrutowani. W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób.

Spotkanie służyło promocji zaplanowanych przez PCPR Mińsk Mazowiecki działań a także zachęceniu o aplikowanie o środki z Unii Europejskiej ośrodków, które jeszcze nie zdecydowały się na taki krok a działają na terenie naszego powiatu. Na konferencji zaprezentowało się nowoutworzone Powiatowe Centrum Wolontariatu działające w ramach projektu „Wsparcie na starcie”, wystąpiła jedna z tegorocznych beneficjentek projektu, która przedstawiła pozytywne aspekty faktu uczestnictwa w projekcie.

Konferencji towarzyszyła impreza integracyjna współorganizowana wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie „Sigma” działającym przy Domu Pomocy Społecznej w Kątach. Uczestnikami imprezy było osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące.

Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji zarówno sportowych jak i kulturalnych; mogli spróbować swoich sił chociażby w strzelaniu z łuku i wiatrówki, grze playstation, na ścianie wspinaczkowej, w ujeżdżaniu byka, trampolinie, skakaniu na dmuchanych zabawkach. Żeńska cześć gości interesowała się stanowiskiem wizażu. Na imprezie ustawione zostało stanowisko DJ’a, który zagrał dla gości muzykę taneczną. Scena stała się miejscem pokazu animatora, który zaprezentował kroki taneczne a pozostali uczestnicy ustawieni pod sceną utworzyli wielką formację taneczną.

Dodatkową atrakcją był pokaz walk rycerskich zorganizowanych przez Bractwo Rycerskie Miecza i Łuku Ziemi Mińskiej. Uczestnicy imprezy mogli utrwalić swoja obecność poprzez złożenie podpisu lub wykonanie rysunku na specjalnie do tego przygotowanej przestrzeni tworzącej wspólny plakat.
Na festynie można było skosztować specjałów serwowanych na grillu. W imprezie brało udział ok. 300 osób.

   

Uczestnicy wycieczki nad morze proszeni są o zgłoszenie się do Centrum w celu odebrania płyty ze zdjęciami z wyjazdu.

   

Uczestnicy wycieczki do Torunia proszeni są o zgłoszenie się do Centrum w celu odebrania płyty ze zdjęciami z wyjazdu.

 

    2 lipca 2009 r. od godziny 16.00 zapraszamy wszystkich uczestników projektu "Wsparcie na starcie" ich rodziny a także mieszkańców powiatu mińskiego na koncert jubileuszowy, który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (Budowlanka).kliknij aby powiększyćPCPR Mińsk Mazowiecki współorganizuje ten koncert razem ze Stowarzyszeniem Integracji Z Artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki".

    30 maja 2009 r. w oficjalny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu "Wsparcie na starcie" zorganizowało imprezę integracyjną dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu mińskiego a także kandydatów na rodziny zastępcze. Impreza odbyła się na terenie zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni. Impreza była szansą na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych przyjaźni, a przede wszystkim przyniosła wiele radości dzieciom i ich rodzicom. Pochmurna pogoda nie przeszkodziła nam w świętowaniu, na imprezę przybyło ok. 120 osób dla których przygotowane zostały konkursy, gry, poczęstunek. Liczne atrakcje wywoływały uśmiech wszystkich uczestników majówki.

Celem spotkania była integracja środowiska zaangażowanego w tworzenie rodzinnej opieki zastępczej, jak również propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród kandydatów na rodziny zastępcze. Ww. grupy zapraszamy do uczestnictwa w grupach samopomocowych organizowanych w ramach projektu "Wsparcie na starcie".
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, którzy pomagali w organizacji i przebiegu imprezy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

   Od 8 kwietnia 2009 r. w ramach projektu "Wsparcie na starcie" trwa warsztat z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym. Uczestnicy spotkań mają możliwość zdobycia cennych umiejętności i sprawdzenia własnego siebie. Osoby uczestniczące w warsztacie są podzielone na cztery kilkuosobowe grupy, co daje prowadzącym lepszą możliwość dotarcia do uczestników. Poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącym i sposób prowadzenia zajęć uczestnicy mają ogromne możliwości podniesienia własnych kompetencji społecznych, podniesienia samooceny, oraz pomoc w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, poznają swoje prawa i obowiązki. Na zakończenie części warsztatowej przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania z każdym uczestnikiem. Warsztaty potrwają do 9 maja.

 

Serdecznie dziękujemy firmom i organizacjom, które współpracowały z nami przy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" w 2008 r. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu siedmiomiesięczna praca nad projektem zakończona została sukcesem a pierwsze doświadczenia zdobyte przy tym zadaniu zadecydowały o potrzebie kontynuowania i rozwijania działań w roku 2009.

Tym, którzy okazali nam swoją pomoc i zaufanie serdecznie dziękujemy a innych zapraszamy do współpracy :)

   Sprawozdanie roczne z realizacji projektu systemowego "Wsparcie na starcie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w terminie od 02.06.2008 r. do 31.12.2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowało projekt systemowy "Wsparcie na starcie".

Celem głównym programu było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze jak również aktywizacja społeczna-zawodowa osób niepełnosprawnych.

Grupą docelową w projekcie było 100 osób w tym: 28 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 72 osoby niepełnosprawne, w tym 15 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie, 22 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 22 absolwentów Specjalnej Szkoły Zawodowej, 13 osób niepełnosprawnych indywidualnie zgłaszających się do PCPR.
Pełna treść sprawozdania z realizacji projektu systemowego "Wsparcie na starcie"

   Ważnymi elementami tegorocznej edycji programu "Wparcie na starcie" są warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnicy programu sami dobierają sobie ścieżki edukacyjne; sami wybierają interesujące dla nich kursy natomiast warsztat z doradcą zawodowym i psychologiem jest obowiązkowym elementem oferowanego przez nas wsparcia każdego uczestnika. Jest to etap, który ze swojego założenia ma przybliżyć zdiagnozowanie własnych potrzeb, preferencji i predyspozycji w poszukiwaniu odpowiedniego kursu a w dalszej perspektywie zatrudnienia. Uczestnicy programu zostali podzieleni na 3 grupy i od 18.10.2008 r. regularnie spotykają się na cyklach warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Po etapie grupowych warsztatów dla każdego z uczestników przydzielone są 2 h indywidualnych konsultacji z ww. specjalistami. Cześć warsztatowa potrwa do 06.11.2008 r.


Poniżej prezentujemy kilka fotografii z pracy z jednej z grup.

Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem
Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem


Dnia 19.10.2008 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w miejscowości Mienia odbyła się impreza integracyjna połączona z mini targami pracy, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji projektu systemowego "Wsparcie na starcie" a także Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz przedstawiciele firm prosperujących na terenie powiatu mińskiego. Uczestnikami imprezy były osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące. Na uczestników projektu czekało wiele atrakcji zarówno sportowych jak i kulturalnych. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił chociażby w strzelaniu z łuku, rzutkach do celu, mini golfie, strzale na bramkę, czy też torze modeli zdalnie sterowanych. Szczególnie żeńska cześć gości interesowała się stanowiskiem wizażu. Na imprezie ustawione zostało stanowisko DJ’a, który zagrał dla gości muzykę taneczną oraz poprowadził karaoke. Na imprezie można było skosztować specjałów serwowanych na grillu. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad udzielanych przez PUP oraz zaproszonych firm.

 

Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008
Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008
Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008 Impreza 19.10.2008

 

Dnia 11.09.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w miejscowości Mienia odbyło się spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL: dyrektorów PCPR-ów, koordynatorów projektów oraz księgowych. Na spotkanie przybyły delegacje z PCPR-ów z Wyszkowa, Siedlec, Kozienic, Żuromina, Zwolenia, Płońska. Zaproszenie przyjęła również dyrektor ds. Projektów Społecznych i Programów Unijnych Pani Katarzyna Piotrowska. Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń oraz integracja grup realizujących podobne zadania w ramach projektów systemowych. Niniejsze spotkanie być może zainicjuje cykl spotkań o podobnych charakterze; stanowić będzie forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk.

Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”
Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” Spotkanie realizatorów projektów systemowych PO KL w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”

 

Pierwszym ważnym wydarzeniem w życiu Projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był wyjazd do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Exploris w Serocku.

Grupa niepełnosprawnych uczniów i absolwentów Zasadniczej Szkoły Specjalnej z Mińska Mazowieckiego wyjechała na okres od 14.07.2008r. do 26.07.2008r. Podczas pobytu młodzież miała możliwość ukończenia kursów: komputerowego i wizażu oraz uzyskania certyfikatów.
Ponadto zorganizowany był cykl spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem oraz prawnikiem. Młodzi ludzie mieli szanse zwiększyć umiejętności poruszania się po rynku pracy, nauczyć się sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz zapoznali się z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.
Przez cały czas pobytu grupy, na miejscu szkolenia nad jej bezpieczeństwem czuwał doświadczony i przygotowany do pracy z niepełnosprawnymi opiekun, który również organizował uczestnikom czas wolny. Osoby mogły korzystać z basenu, sauny, siłowni i bilarda, organizowane były zawody piłki ręcznej, mecze piłki nożnej, wycieczki rowerowe.


Aby obejrzeć pozostałe zdjęcia zapraszamy do galerii