„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od kilu lat bierze udział w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. Na realizację tych konkursów Centrum otrzymywało środki finansowe. W 2015 roku jest realizowany:

„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”;

W ramach programu są organizowane spotkania w grupach dla sprawców przemocy.

Zapraszamy

w każdy poniedziałek w godzinach 18:00 - 20:00

do pokoju nr 101, I piętro

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.