Od dnia 30 lipca 2018 roku porad prawnych bedzie udzielała

Pani Ewa Stefanowicz

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 -16:00 pokój 109