Organizacja usług szkoleniowych w projekcie "Postaw na siebie"

Z DNIA 08.06.2021r. 

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje szczegółowe