Ogłoszenie o zamówieniu usług

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

Numer na miniportalu 43acb473-dc7a-413b-997d-e7448c62ddc0

Szczegóły w BIP