Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

i Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Mińsku Mazowieckim

dnia 08 października 2021 roku

czynne do godziny 14:00