Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli z Ukrainy

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje,
że od 3 października 2022 r. obywatele Ukrainy mogą korzystać
z bezpłatnej pomocy psychologicznej w ramach projektu

,,Powiat Miński wspiera obywateli Ukrainy”

 

Dyżur psychologa :

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 15:30 do 19:30

 

Powiatowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Cudzoziemców
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 756 40 26

 

Безкоштовна психологічна допомога громадянам з України

Окружний центр допомоги сім’i у Мінську Мазовецькому інформує,

що з 3 жовтня 2022 року громадяни України можуть користуватися

безкоштовною психологічною допомогою в рамках проекту

«Мінський округ підтримує громадян України»

 

Чергування психолога:

понеділок, вівторок, четвер з 15:30 до 19:30

 

Окружний інформаційно-консультаційний пункт для іноземців

вул. Конституція 3 травня 16

05-300 Мінськ Мазовецький