Aktywny Samorząd - Moduł I 2020r.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" –KIERUNKI 2020r.

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2020r,

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Więcej informacji

Druki do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"