Klub Rodzin Zastępczych

Zapraszamy do udziału i uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych działających na terenie naszego Centrum w postaci spotkań Klubu Rodzin Zastępczych.

Spotkania odbywają się wzorem lat ubiegłych w trzeci wtorek i środę każdego miesiąca.

We wtorki zapraszamy na spotkania rodziny zawodowe i niezawodowe o godz. 17.00.

W środy pragniemy zaprosić rodziny spokrewnione o godz. 12.00.

Poniżej prezentujemy przykładowe zagadnienia, jakie chcielibyśmy poruszać w trakcie naszych spotkań:

  1. „Ja wśród innych” – poznanie , kształcenie umiejętności wysuwania poprawnych wniosków oraz wyrażanie swoich emocji.
  2. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć przez rodziców i dzieci. Przejmowanie odpowiedzialności za własne stany emocjonalne i ich konsekwencje dla bliskich i otoczenia.
  3. Prawidłowe postawy rodzicielskie wobec dziecka: aktywne słuchanie, respektowanie praw i przestrzeni dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
  4. Zwracanie uwagi dziecku – mity i prawdy o zwracaniu uwagi przez dorosłych.
  5. Trudne zachowania dziecka – przyczyny agresji: budowanie dyscypliny przez rodziców, przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży.
  6. Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku.
  7. Zagrożenia współczesnego świata uzależnień.

W ramach spotkań chcielibyśmy poruszać ważne dla Państwa kwestie związane z wychowaniem dziecka, aranżować spotkania ze specjalistami, tj. psycholodzy, kuratorzy, pedagodzy, którzy udzieliliby odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Pragniemy organizować różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w postaci: warsztatów, wycieczek, spotkań.

Liczymy na Państwa wskazówki, które ułatwią nam poszerzenie i wzbogacenie oferty świadczonej pomocy na rzecz rodzin zastępczych w naszym powiecie. Pragniemy rozbudowywać wachlarz pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych. Państwa sugestie będą niezwykle pomocne w precyzowaniu wspólnych celów i zaangażowaniu w realizację podejmowanych przedsięwzięć.

Z poważaniem
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Małgorzata Rybak – tel. 516 929 020
Bożena Suproniuk – tel. 516 929 018