AKTUALNOŚCI

Wyrównywanie różnic mięczy regionami III 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim informuje, że Powiat Miński przyjął zaproszenie do udziału w realizacji
"Programu Wyrównywania Różnic między regionami III"
w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:
− Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16 (dotyczy pozostałych adresatów programu),
do 31 stycznia 2020 roku.