AKTUALNOŚCI

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mińsku Mazowieckim
zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji
w Miejskim Centrum Profilaktyki