AKTUALNOŚCI

13.12.2016

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

organizator - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

tel. 25 758 47 12

więcej informacji z zakładce: Instytucje pomocy społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej